تماس با شبکه تبلیغات ادزین


پشتیبانی شبکه تبلیغات ادزین آماده است شما را برای درآمد بیشتر، نحوه کار سیستم و سایر موارد راهنمایی کند.
در صورت داشتن مشکل در استفاده از سایت یا سوال، کافیست درخواست خودتان را همراه با ایمیل کاربری به ایمیل زیر ارسال کنید.

support@adsin.ir

به درخواست‌ها و سوالات شما در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می‌شود.